Zdravotnický asistent

  • 1. Září 2017 - 13:07

 

Denní středoškolské studium pro absolventy ZŠ

Hledáte cestu k zajímavému povolání?
Studujte na SZŠ Kroměříž již od září 2018!
Pečovat je fér, nebuď amatér!

 

Co byste měli vědět o studijním oboru

Obor Zdravotnický asistent je klasický 4 letý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. V obsahu učiva jsou zařazeny jak všeobecně vzdělávací předměty, tak odborné předměty. Přehled všech vyučovacích předmětů zde. Součástí výuky je od 3. ročníku praxe v kroměřížských zdravotnických zařízeních. V odborných předmětech je výuka zaměřena na poznání lidského těla ve zdraví i v nemoci a na získání ošetřovatelských dovedností, všeobecně vzdělávací předměty poskytují stejný obsah vzdělání jako na kterékoliv jiné střední škole. 

Co byste měli vědět o škole 

Škola má ve vzdělávání zdravotníků dlouholetou tradici. Cílem školy je vytvářet optimální podmínky pro studium jak z hlediska učebního prostředí (virtuální prohlídka školy), tak z hlediska kvality učitelského sboru a organizačního zajištění výuky. Škola neustále rozšiřuje kontakty s odbornými zdravotnickými pracovišti. Zakládáme si na profesionalitě, kvalitě a spolupráci s žáky a rodiči. Oficiální informace o škole naleznete zde.

Co byste měli vědět o uplatnění

Zdravotnický asistent je odborný zdravotnický pracovník, který pracuje nejčastěji v nemocnicích nebo v lékařských ambulancích, kde poskytuje pacientům ošetřovatelskou péči. K běžným činnostem zdravotnického asistenta patří pečovat o hygienu nemocných, podávat jim stravu, léky, injekce, převazovat rány, zajišťovat různá vyšetření, měřit tělesné funkce, ale také tišit bolest, zklidňovat a snažit se nemocným porozumět.  Zdravotnický asistent je blízkým spolupracovníkem lékaře. 

Chcete se na něco zeptat?

Přijďte nás navštívit ve dnech otevřených dveří
Kontaktujte Mgr. Janu Kopúnovou: tel.: 577 002 250, 739 097 577, zastupce1@szskm.cz

Zkusíte to u nás?

  1. Sledujte školní web, zejména rubriku PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  2. Vyplňte a do 1. března 2018 odešlete přihlášku ke studiu
  3. Začněte se připravovat na státní přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky


Související články