Zdravotnický asistent - večerní

  • 1. Září 2016 - 8:37

 

Večerní středoškolské studium pro dospělé

Hledáte cestu ke smysluplnému a praktickému povolání?
Studujte na SZŠ Kroměříž již od září 2017!

 

 

Co byste měli vědět o studijním oboru

Obor Zdravotnický asistent je ve večerní formě 5 letý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. V obsahu učiva jsou zařazeny všeobecně vzdělávací i odborné předměty. Výuka probíhá 2x týdně v odpoledních hodinách (celkem 16 hodin výuky týdně). Součástí výuky je od 3. ročníku praxe v kroměřížských zdravotnických zařízeních. V odborných předmětech je výuka zaměřena na poznání lidského těla ve zdraví i v nemoci a na získání ošetřovatelských dovedností, všeobecně vzdělávací předměty poskytují stejný obsah vzdělání jako na kterékoliv jiné střední škole.

Co byste měli vědět o škole 

Škola má ve vzdělávání zdravotníků dlouholetou tradici. Cílem školy je vytvářet optimální podmínky pro studium jak z hlediska učebního prostředí (virtuální prohlídka školy), tak z hlediska kvality učitelského sboru a organizačního zajištění výuky. Škola neustále rozšiřuje kontakty s odbornými zdravotnickými pracovišti. Zakládáme si na profesionalitě, kvalitě a spolupráci s žáky. Oficiální informace o škole naleznete zde.

Co byste měli vědět o uplatnění

Zdravotnický asistent je odborný zdravotnický pracovník, který pracuje nejčastěji v nemocnicích nebo v lékařských ambulancích, kde poskytuje pacientům ošetřovatelskou péči. K běžným činnostem zdravotnického asistenta patří pečovat o hygienu nemocných, podávat jim stravu, léky, injekce, převazovat rány, zajišťovat různá vyšetření, měřit tělesné funkce, pracovat se zdravotnickou dokumentací, zajišťovat rehabilitační aktivity, ale také tišit bolest, zklidňovat a snažit se nemocným porozumět. Zdravotnický asistent je blízkým spolupracovníkem lékaře. 

Chcete se na něco zeptat?

Přijďte nás navštívit ve dnech otevřených dveří
Kontaktujte Mgr. Pavlínu Hrdinovou: tel.: 577 002 250, 739 097 577, zastupce1@szskm.cz

Zkusíte to u nás?

  1. Sledujte školní web, zejména rubriku PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  2. Vyplňte a do 1. března 2017 odešlete přihlášku ke studiu
  3. Začněte se připravovat na státní přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Třeba tak, že se přihlásíte na přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro dospěláky.

Související články