Život dětem

  • 20. Září 2020 - 11:17

Velké poděkování patří našim dobrovolníkům ze 3. B - Patricii Večeřové a Simoně Kroutilové.

Tato děvčata se aktivně zúčastnila charitativní akce Srdíčkové dny prodejem upomínkových předmětů. Finanční částka bude použita na pomoc dětem se závažným onemocněním. 

Tyto děti jsou odkázány na trvalou celodenní péči svých rodičů.

Poděkování patří také všem kolegyním, kolegům a ostatním zaměstnancům školy za finanční příspěvky. Vážím si toho. Děkuji.

Mgr. Věra Koščová


Související články