Zkoušky, kam se podíváš….

  • 21. Květen 2014 - 9:05

Nejen maturanti, ale i účastníci kvalifikačních kurzů se v tomto čase na naší škole připravují na zkoušky.

Jako první se budou konat závěrečné zkoušky kvalifikačního kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže. Závěrečné zkoušky probíhají podle zákona 179/2006 Sb., v systému Národní soustavy kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech profesních kvalifikací uznávaných na území ČR (http://www.narodnikvalifikace.cz). Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. V našem případě systém definuje požadavky pro získání profesní kvalifikace sportovní masáž (http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-320-Sportovni_masaz). Profesní kvalifikaci sportovní masáž lze získat vykonáním zkoušky před tzv. autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence. Soubor požadavků, které musí zájemce o zkoušku zvládnout, jsou shrnuty v tzv. hodnotícím standardu (http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-320-Sportovni_masaz/hodnotici-standard). Účastník zkoušky prokazuje znalosti a dovednosti z následujících oblastí:

- navázání kontaktu s klientem

- stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

- vykonání ručních masáží celého těla (sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž)

- aplikace masážních přípravků při masážích klientů

- objednání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

- dodržování zdravotně hygienických předpisů

- skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů.

 

V letošním školním roce absolvovalo kurz 18 zájemců a všichni se přihlásili ke zkoušce k prokázání profesní kvalifikace sportovní masáž. Zkoušky se konají ve třech květnových a jednom zářiovém termínu.

Všem účastníkům přejeme hodně štěstí a úspěch při výkonu nového povolání. Úspěšní absolventi autorizované zkoušky totiž splňují všechny požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu.

PhDr. Ludmila Hanáková, vedoucí odborného vyučování


Související články