Maturita 2021

  • 5. Září 2020 - 7:04

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro maturanty.

Aktuální informace z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Důležité termíny pro třídu 4. A (Zdravotnický asistent):

  9. 4. 2021losování - praktická maturitní zkouška
22. 4. 2021písemné práce z CJL - zrušeno 
23. 4. 2021písemné práce z ANJ- zrušeno 
do 30. 4. 2021písemné sdělení ředitelce o rozhodnutí vykonat ústní maturitní zkoušku z CJL, ANJ
12. 5. 2021uzavření klasifikace za 2. pololetí
13. - 21. 5. 2021praktické maturitní zkoušky
17. 5. 2021klasifikační porada
do 17. 5. 2021doložení odpracování 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti nebo na základě svého rozhodnutí, tudíž žák nemusí konat povinné DT
21. 5. 2021vydání vysvědčení za 4. ročník
21. 5. 2021písemné sdělení ředitelce, že žák chce konat povinné DT z ANJ - přesto, že má odpracováno 160 hodin
24. 5. 2021písemné sdělení ředitelce, že žák chce konat povinné DT z CJL - přesto, že má odpracováno 160 hodin
24. - 25. 5. 2021didaktické testy z ANJ, CJL
do 27. - 28. 5. 2021omluvení neúčasti na společné části MZ (didaktické testy); pokud je důvodem neúčasti onemocnění Covid - 19 nabo nařízená karanténa, pak lze současně s omluvenkou podat přihlášku k mimořádnému termínu společné části MZ
26. - 28. 5. 2021konzultace
27. - 28. 5. 2021podání přihlášky k mimořádnému termínu společné části MZ (didaktické testy) spolu s dokladem o odpracování nejméně 160 hodin ve zdravotnických či sociálních zařízeních v případě, že žák neuspěl u společné části MZ (didaktické testy)
31. 5. - 4. 6. 2021"svatý týden"
7. - 11. 6. 2021ústní maturitní zkoušky
7. - 8. 7. 2021mimořádný termín konání společné části MZ (didaktických testů) na spádových školách
do 23. 7. 2021podání přihlášky k opravné či náhradní zkoušce společné a profilové části MZ, tedy k podzimnímu termínu

 

Důležité termíny pro třídu 4. S (Sociální činnost):

22. 4. 2021písemné práce z CJL - zrušeno
23. 4. 2021písemné práce z ANJ- zrušeno
do 30. 4. 2021písemné sdělení ředitelce o rozhodnutí vykonat ústní maturitní zkoušku z CJL, ANJ
10. - 21. 5. 2021odborná praxe
12. 5. 2021uzavření klasifikace za 2. pololetí
17. 5. 2021klasifikační porada
do 17. 5. 2021doložení odpracování 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti nebo na základě svého rozhodnutí, tudíž žák nemusí konat povinné DT
21. 5. 2021vydávání vysvědčení za 4. ročník
21. 5. 2021písemné sdělení ředitelce, že žák chce konat povinné DT z  MAT, ANJ - přesto, že má odpracováno 160 hodin
24. 5. 2021písemné sdělení ředitelce, že žák chce konat povinné DT z CJL - přesto, že má odpracováno 160 hodin
24. - 25. 5. 2021didaktické testy z MAT, ANJ, CJL
do 27. - 28. 5. 2021omluvení neúčasti na společné části MZ (didaktické testy); pokud je důvodem neúčasti onemocnění Covid - 19 nabo nařízená karanténa, pak lze současně s omluvenkou podat přihlášku k mimořádnému termínu společné části MZ
26. 5. - 1. 6. 2021"svatý týden"
27. - 28. 2021podání přihlášky k mimořádnému termínu společné části MZ (didaktické testy) spolu s dokladem o odpracování nejméně 160 hodin ve zdravotnických či sociálních zařízeních v případě, že žák neuspěl u společné části MZ (didaktické testy)
2. - 4. 6. 2021ústní maturitní zkoušky
7. - 11. 6. 2021konzultace
14. - 18. 6. 2021praktické maturitní zkoušky
7. - 8. 7. 2021mimořádný termín konání společné části MZ (didaktických testů) na spádových školách
do 23. 7. 2021podání přihlášky k opravné či náhradní zkoušce společné a profilové části MZ, tedy k podzimnímu termínu

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete zde

Více informací  zde

 


Související články