Příprava budoucích sestřiček na zkoušku z dospělosti

  • 12. Duben 2021 - 10:30

Přestože letošní epidemiologická situace poznamenala i průběh maturitních zkoušek, praktická maturitní zkouška zůstává beze změn.

V pátek 9. 4. 2021 proběhlo v zasedací místnosti Kroměřížské nemocnice losování maturitních pracovišť pro praktickou maturitní zkoušku.  Žáci 4. A losovali zvykle ze dvou oddělení, a to z oddělení interního a chirurgického. Losování proběhlo za účasti žáků, třídní učitelky a vyučujících učební praxe. Dále se losování za vedení školy zúčastnila Mgr. Hana Kovářová a za maturitní komisi Mgr. Andrea Přijalová, jakožto její místopředsedkyně.

Losování proběhlo zcela podle regulí pod přísnou kontrolou všech zúčastněných. Někteří žáci při losování měli podle svých slov šťastnou ruku, jen ojediněle ukápla slzička zklamání, ale i přesto všichni doufáme, že na zkoušku z dospělosti budou všichni vzpomínat jen v dobrém.

Mgr. Lucie Skácelíková, Mgr. Naděžda Procházková, Mgr. Pavlína Hrdinová, odborné učitelky praktické výuky


Související články