Projektová výuka - BIODIVERZITA

  • 8. Červen 2021 - 15:08

V závěru školního roku žáci prvního ročníku oboru Praktická sestra pracovali v předmětech Informační a komunikační technologie a Biologie a ekologie na projektu, jímž si připomněli Mezinárodní den biodiverzity a biodiverzitu jako takovou, což bylo jedno z témat, které vyhlásilo UNESCO pro školní rok 2020/2021. Žáci ve dvojicích nebo trojicích zpracovávali formou prezentace v prostředí Google Disk různá témata vztahující se k biodiverzitě, přičemž aktivně využili nabyté dovednosti a znalosti z obou předmětů. Následně žáci samostatně prezentovali zpracované téma ve třídě a také odpověděli spolužákům na otázky vztahující se k danému tématu a jejich práci.

 

Ing. Ivana Kračmerová, Mgr. Michal Pátek

 

Níže naleznete ukázky žákovských prezentací.


Související články