Akce doplňující výuku


Škola naplňuje cíle vzdělávání i prostřednictvím akcí, které doplňují výuku. Všechny akce jsou organizovány s ohledem na harmonogram školního roku a v souladu a tematickými plány jednotlivých předmětů. Jedná se především o exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, konference a jiné zajímavé aktivity,  o kterých lze získat podrobnější informace v níže uvedených článcích. 

Články rubriky

Seznamovací kurz 1. ročníků

  • 14. Září 2021 - 10:31

Ve dnech 6. - 7.9. 2021 jsme absolvovali seznamovací kurz, který měl za cíl seznámení studentů napříč třídami 1.A a 1.S a jejich třídními učiteli.

Přírodovědná exkurze 3. ročníku

  • 7. Září 2021 - 13:01

Čas školních výletů a exkurzí je většinou spojený s koncem školního roku, kdy už jsou známky uzavřené a prázdniny na obzoru.

Exkurze třídy 2. B

  • 7. Září 2021 - 5:35

V pátek 3. září 2021 se třída 2. B vydala vlakem na jih do moravského Slovácka, aby navštívila soukromého zemědělce hospodařícího v ekologickém režimu v Moravském Písku. 

Výstava Body worlds – cyklus života

  • 30. Červen 2021 - 6:24

V pondělí, 28. 6. 2021, se žáci 1. A v prostorách Výstaviště Brno zúčastnili unikátní výstavy Body worlds – cyklus života.  

Exkurze třídy 1. B na Velehrad

  • 30. Červen 2021 - 5:56
"Velehradská bazilika se svým tajemným světlem, která se zdá vycházet z vnitru chrámu se svou záplavou zlatých forem a soch světců, působí dojmem nebe na zemi, jak si to přeje východní tradice při výstavbě svatyň. To jsou slova kardinála Tomáše Špidlíka, kterými vyjádřil atmosféru interiéru stavby."

Projektová výuka - BIODIVERZITA

  • 8. Červen 2021 - 15:08

V závěru školního roku žáci prvního ročníku oboru Praktická sestra pracovali v předmětech Informační a komunikační technologie a Biologie

Realismus a realismy: stručné dějiny pojmu

  • 10. Květen 2021 - 6:07

Již dlouho trvající distanční forma vzdělávání není pro studenty vždy jednoduchá a nenabízí zrovna nepřeberné množství nástrojů, jak by se dala výuka vytrhnout z automatismu.

Naši žáci v pracovní povinnosti

  • 25. Březen 2021 - 12:31

První směna na interním oddělení v Kroměřížské nemocnici čeká studenta 3. ročníku střední zdravotnické školy v Kroměříži Radima Přikryla. Do nemocnice se chystá nastoupit stejně jako dalších 80 studentů ve Zlínském kraji na pracovní povinnost.

Ukázka praktické tvorby žáků ve výuce IKT

  • 1. Březen 2021 - 15:03

V rámci studia předmětu Informační a komunikační technologie měli žáci za úkol vytvořit vlastní webové stránky.

Dne 27. 1. 2021 se uskutečnilo online školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

  • 28. Leden 2021 - 11:24

Dne 27. 1. 2021 proběhlo online školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Stránky