Sportovně turistický kurz

  • 13. Červen 2012 - 12:10

Sportovně turistický kurz druhých ročníků proběhl ve dnech 29. 5.- 1. 6. 2012 v rekreačním zařízení Baldovec, který se nachází na území Moravského krasu, pár kilometrů od propasti Macocha. Centrum je situováno v malebném údolí Bílé vody, obklopeno hlubokými lesy a panenskou přírodou.


      Program turistického kurzu byl hodně nabitý a žáci si odnáší nevšední zážitky především z adrenalinového centra. Šikovnost a odvahu si žáci prověřili na horolezecké věži, v lanovém centru, v paintballu a dalších sportovních aktivitách např. paměťový závod a soutěže družstev.
     V komplexu multifunkčních hřišť se žáci vydováděli při sportovních  hrách – ve volejbale, fotbale, badmintonu, tenise a na závěr kurzu nechyběl ani táborák a opékání špekáčků.
     Cílem kurzu bylo seznámení se s okolím, orientace v přírodě, sportování, překonávání překážek, rozvoj pohybových dovedností a schopností, ale také utužení kolektivu ve třídě a mezi třídami, rozvíjení etických zásad.
     Doufáme, že jsme žáky podnítili k větší sportovní aktivitě ve svém volnu, že překonali v mnohých situacích i své možnosti a rádi na turistický kurz budou nyní i v budoucnu vzpomínat.
                                                                                                             Mgr. Alena Černá

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články